Úvod / O nás

O nás

Predaj vína pod obchodnou značkou ZLATÝ VINIČ funguje v Banskej Bystrici od roku 2007. S ponukou širokého sortimentu vín sa v súčasnosti prezentujeme vo veľkoobchodnej činnosti vrátane distribúcie ako aj formou zásielkovej a donáškovej služby vín.

Pôsobnosť našej spoločnosti nie je teritoriálne obmedzená, väčšina našich klientov sa však nachádza na území Stredného Slovenska.

Krédom našej spoločnosti je šíriť dobré meno najmä kvalitných slovenských vín a aktívne prispievať k zvýšeniu kultúry predaja, podávania a konzumácie vín poskytovaním komplexných služieb spotrebiteľom.

 


VINIČ
je jednou z najstarších kultúrnych rastlín, ktorú človek vypestoval do obdivuhodnej nádhery.
Je to rastlina citlivá, ktorá potrebuje opateru ako dieťa, rastlina, pri ktorej sa človek toľko natrápil, toľko energie vynaložil a zanovito robil veci naoko zbytočné.
Ale víno sa mu za to odvďačilo. Dobré vínko a v primeranej miere ho vždy povznášalo a dávalo mu nádej do budúcnosti. A preto tejto rastline právom patrí prívlastok
ZLATÝ